Andrea Chludilová

Bojím se pustit svoje dítě do školy! Chci odklad!

Je duben. Období zápisů do první třídy. Hledání vhodné školy pro dítě. Kladení otázek sobě samému. Strach, jestli můj malý předškoláček školu zvládne. Strach, jestli se v ní dokáže uplatnit a jestli unese konkurenci ostatních dětí. Strach, že se od svého předškoláčka najednou budu muset odpoutat a pustit ho do „světa.“

Vím, že spousta rodičů se v tomto období cítí nejistými a že spoustu podobných otázek si kladou neustále dokola. Také jsem maminka a když moji kluci mířili do školy, pokládala jsem si tyto otázky denně.

Vím, jak těžké může být rozhodnutí, jestli svého předškoláka zapsat do základní školy či nikoliv. Nechceme mu přeci ublížit tím, že bychom udělali chybu, zapsali ho příliš brzy, nepřipraveného a nezralého, nebo mu vybrali školu, ve které se mu nebude líbit.

Jak se tedy máte zorientovat a na co se soustředit, abyste se rozhodli správně?

Rozhodně odložte bokem svoje ambice a nesplněná přání a orientujte se pouze na vaše dítě. Ono je totiž jedinečné a mnohdy úplně jiné, než jste byli jako děti vy. Může mít jinou povahu, jiné vlastnosti, jiná přání i záliby. A úkolem rodiče by mělo být podpořit právě nadání a potřeby dítěte a ne se snažit vynahrazovat si na něm svoje neúspěchy a nesplněná přání.

Je vaše dítě do první třídy připraveno? Jak to poznáte?

Důvěřujte svojí rodičovské intuici a důvěřujte pedagogům v mateřské škole. Paní učitelky s předškoláky denně pracují a ví,jaké dovednosti by mělo dítě před nástupem do základní školy zvládnout.

Základním opěrným bodem by pro vás mělo být tzv. Desatero předškoláka. Podle něj byste se měli orientovat a reálně si přiznat, jak na tom vaše dítě skutečně je. Desatero, které uvádí MŠMT, najdete ZDE.

Až si ho prostudujete a zjistíte, že něco z něj vaše dítě neovládá, nezoufejte. Od dubna do září je spousta času, během kterého můžete mnohé natrénovat a zlepšit. Důležité je, abyste se svému předškolákovi věnovali a skutečně se ho snažili do školy připravit. Pokud je to ovšem možné. Pokud se vám váš předškolák nezdá emočně, fyzicky či psychicky dost vyspělý a máte oprávněné obavy, že by nástup do školy nemusel zvládnout, je přinejmenším vhodná konzultace s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně.

V tomto případě se poraďte i v mateřské škole. Vyšetření v poradně se nebojte. Sedí v ní odborníci, kteří vám poradí a pomohou vám situaci vyřešit a rozhodnout se správně. Je ale potřeba se do ní objednat včas, protože PPP může mít dlouhé čekací lhůty.

Odklad povinné školní docházky se v posledních letech jeví jako fenomén. Někteří rodiče ho dítěti „naordinují“ sami, aby mu prodloužili dětství, nebo se s ním nemuseli učit. Jiní rodiče lpí na vstupu do školy, přestože jim odborníci v poradně pro dítě doporučí odklad. Věřte mi, že ani jedno není správně.

Co je ale před nástupem do školy stoprocentně důležité, avšak mnoha rodiči velmi opomíjeno, je:

  • grafomotorika
  • řečová schopnost

Grafomotorika

Pokud dítě nemá uvolněnou ruku, nebude mít správný úchop psacího náčiní a nebude správně psát. Časem ho bude ruka bolet a chybně naučený úchop už se nepřeučí. Je velmi důležité, aby mělo dítě před nástupem do školy uvolněnou ruku, což ale není pouze zápěstí a prsty. Příprava na psaní se správným úchopem a uvolňováním ruky má svá pravidla a provádí se od ramene.

Po uvolnění ramene se uvolňuje oblast lokte, zápěstí, prstů a plynule se pak přechází ve správný úchop psacího náčiní. Pokud se vám zdá, že vaše dítě potřebuje s uvolněním ruky pomoci a sami mu pomoci nezvládnete, obraťte se na odborníka – speciálního pedagoga nebo učitelku, která se například věnuje grafomotorickým kurzům. Věřte mi, že tato péče o vaše dítě se vám určitě vyplatí.

Řečová schopnost

Stejně jako grafomotorika je i řeč u dětí některými rodiči velmi opomíjena. Nejde jenom o výslovnost hlásek, ale také o celkovou schopnost komunikace, tvoření a používání vět a další součásti komunikační schopnosti.

Pokud má vaše dítě vadnou výslovnost některých hlásek, netvoří před nástupem do školy věty, nebo pokud se vám na jeho vyjadřování něco nezdá, rozhodně doporučuji navštívit odborníka. Tím je klinický logoped ve vašem okolí. Prosím vás za vaše děti, nepokoušejte se vyvozovat hlásky po domácku. Objednejte se ke konzultaci k logopedovi, který vaše dítě vyšetří a určí vhodnou terapii. Logoped je odborník, kterému můžete důvěřovat.

Stejně jako má grafomotorika svoje postupy a specifika, má je i logopedie. Klinický logoped přesně ví, v jakém pořadí a jak intenzívně je potřeba hlásky vyvozovat a nacvičovat výslovnost. Logoped přesně ví, co má dělat a jaké postupy má u kterých řečových vad používat. Věřte, že i tato investice vašeho času do dítěte se vám vyplatí.

A co výběr školy?

Ten je velice důležitý s ohledem na specifika vašeho dítěte.

Zamyslete se:

  • vyhovuje mu malý kolektiv dětí? Malá vesnická škola?
  • vyhovuje mu velká třída ve městě a spousta spolužáků?
  • zvládne přijít do školy samo? Jak daleko od domu ji má?
  • vyhovuje mu zaměření školy?
  • vyhovují mu kroužky a aktivity, které škola nabízí?
  • je ambiciozní a orientované na výkon, nebo preferuje pohodu a pomalejší postupy?
  • rádo bádá a diskutuje?
  • vyhovuje mu individuální vzdělávání v komunitní skupině nebo třeba doma?

Na to všechno berte ohledy a pokuste se vaše dítě od malička podpořit v tom, v čem je dobré. Pomozte mu jeho talent rozvíjet a překousněte občas to, že není stejné jako vy a že jsou jeho priority jiné. Důvěřujte mu, ono vám to v dobrém vrátí.